Interesse in BurgerTop vanuit provincie Limburg

Gedeputeerde mevrouw Van Rijnsbergen zal aanwezig zijn tijdens de BurgerTop op 28 januari aanstaande. De provincie ziet Venray als pilot en wil leren van deze BurgerTop. Wat vinden burgers belangrijk en hoe kunnen we ook elders in Limburg op een dergelijke manier in contact komen met de burgers?

RijnsbergenMarleen 265x357Gedeputeerde mevrouw Van Rijnsbergen zal in Venray tijdens de opening kort het woord richten tot de burgers van Venray. Niet omdat de BurgerTop een politieke lading kent of krijgt, maar wel omdat zij het geweldig vindt dat burgers hun stem laten horen en mee willen denken en doen om zo een mooie toekomst voor Venray te borgen.

Het hoofdaandachtsgebied van de gedeputeerde is Werk en Welzijn, waar het onderwerp Burgerparticipatie een onderdeel van uitmaakt. Laat dat nu net de achterliggende gedachte zijn van een BurgerTop. Burgers komen steeds meer zelf in actie en willen steeds meer inspraak in wat er in een gemeente speelt en gebeurd. Daar willen ze zelf ook maar wat graag een bijdrage aan leveren. Het oude stelsel waarbij er slechts een keer in de vier jaar een bolletje waard ingekleurd past daar niet meer bij.

Meld je aan voor de BurgerTop op 28 januari. Deze is toegankelijk voor iedere burger van Venray vanaf 10 jaar. Aanmelden gaat via deze link.