Deelnemer Wim van Osch aan het woord

Wim woont in de wijk Veltum. Hij heeft jaren voor Arcadis gewerkt en is een zeer actieve gepensioneerde. Hij is secretaris van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) afdeling Limburg en is tevens Provinciaal Coördinator van Kern met Pit, een landelijke leefbaarheidswedstrijd.

Wim van OschNadat Wim een artikel in de Peel en Maas gelezen had over het initiatief, heeft hij zich vrijwel direct na het opengaan van de aanmeldprocedure aangemeld. Hij vindt het belangrijk dat burgers echt deelnemen aan de maatschappij. Dit doe je onder andere door je in te zetten voor een initiatief als de BurgerTop. Dit ligt ook in lijn met de gedachte achter de KNHM. Zij ondersteunt actieve burgers die een bijdrage willen leveren aan hun straat, dorp of wijk en die leefbaarheid bevorderen.

Wim geeft aan graag een bijdrage te leveren voor een beter VENRAY. Hij is van mening dat ons democratisch bestel niet meer optimaal werkt en dat we andere wegen moeten bewandelen om VENRAY BREED weer te laten excelleren. Wim geeft aan: “Burgemeester & wethouders en ook de raadsleden kunnen en moeten het niet alleen doen. Actieve burgers moeten een veel grotere bijdrage leveren. Zij kunnen en willen dat en het is ons ook gebleken bij de burgerparticipatie-projecten (kijk maar naar Veulen, Ysselsteyn en Merselo).” “De burgers moeten een bijdrage leveren en niet langs de kant blijven staan”, aldus Wim.

Wim geeft aan dat het proces van ‘onze’ vernieuwde Schouwburg een prachtig voorbeeld is van een project dat anders kan. Een stichting maakt de dienst uit, is het oneens met elkaar en diverse bestuursleden lopen weg. Elk jaar gaat er circa € 800.000,- van de gemeente aan subsidie in en de provincie heeft ook miljoenen geïnvesteerd. Ik ben van mening dat de stichtingsvorm NIET meer past voor het hedendaagse functioneren. De burger moet daar een veel grotere stem in krijgen en niet alleen via de politiek. Dit zou een prachtig project kunnen worden in het kader van “BUGERPLANVORMING” zoals KNHM dat heeft ontwikkeld. Als je daar meer over wilt weten kun je kijken op www.knhm.nl.

Omdat Wim graag duidelijk maakt dat hij deelneemt, hangt de raamposter al enkele weken goed zichtbaar aan de straatzijde op het raam.