Aftrap BurgerTop 2019

Achter de schermen wordt alweer een tijdje hard gewerkt aan BurgerTop 2019! Op zaterdag 2 juni aanstaande organiseert de werkgroep een bijeenkomst op de plannen die er nu liggen te presenteren aan een groep van 50 mensen. Er is dan ook een uitnodiging verstuurd naar een groot mailbestand. Deze uitnodiging kunt u hier lezen en vergeet u zeker niet aan te melden als u graag wilt aanhaken in het gesprek!

 

Beste Venraynaren,
 
De wereld om ons heen verandert snel en zit op veel terreinen in een stroomversnelling waarbij we ons soms de vraag durven stellen of we het vlot waarop we drijven wel op koers kunnen houden.
Nepnieuws, trollen, hackers, Facebook, wet op de privacy, patiëntendossiers. Zo maar een paar woorden uit een recent verschenen krant.
Een nieuwe gemeenteraad, mondige burgers.
Waar staan wij voor?   Waar staan wij vandaag?

Stelt u zich ook wel eens bovenstaande vragen? En wellicht ook de vragen hieronder.
In welke richting beweegt de samenleving?
Welke initiatieven ontwikkelen zich?
Hoe zijn we met elkaar verbonden?
Moeten/willen we nieuwe bruggen slaan?

Goed om daar met elkaar aandacht aan te blijven schenken. Na de succesvolle Burgertop begin 2017 hebben 10 deelnemers zich samen met de organisatoren voorgenomen ook begin 2019 de thermometer in de Venrayse samenleving te steken om als onafhankelijke burgers te verkennen wat er leeft, wat we zelf kunnen doen of waar we aan kunnen bijdragen.

Er is een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college in de maak. Zij besturen Venray langs de wettelijke en formele lijnen.
Wij willen buiten deze lijnen kleuren en bezien wat er leeft en waar bezieling tot nieuwe of sterkere initiatieven leidt. Onze intentie is dan ook om door krachtenbundeling, nieuwe verbindingen en samenwerking initiatieven in Venray sterker te maken.


Deze intentie is de reden voor een bijzondere bijeenkomst. Op 2 juni 2018 maken we in De Schól in Heide met een groep van 50 Venraynaren een start voor de Burgertop 2019 die wij samen met u tot een succes willen maken. We willen namelijk niet zomaar de tweede Burgertop Venray organiseren; we leggen 2 juni onze voorgenomen koers aan u voor om de beweging die wij voor ogen hebben samen in gang te zetten. Een beweging die bruggen slaat, lef toont, transparant opereert en ideeën of initiatieven van Venraynaren helpt realiseren.
Graag nodigen we u uit hierbij aanwezig te zijn.
We starten om 10.00 uur en ronden om 13.00 uur af.

Bent u erbij? Wij zorgen ervoor dat het u aan niets ontbreekt, dus voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.
U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier.
 
Wij blaken van de energie en ontvangen u op 2 juni in De Schól.
Werkgroep Burgertop 2019