Terugblik werkbijeenkomst 14 september 2018

Uitnodiging presentatie Evenement 2019  op  8 november 2018

Beste deelnemers aan de sessie van 14 september jl., 

Op 14 september – in het schoolgebouw van ROC ‘t Gilde – hebben jullie ons veel input gegeven voor de volgende stap. Wij hebben alle tips, behoeften en vragen verwerkt en een interessant concept ontwikkeld. Een concept voor een Venrays evenement in 2019 dat vele verenigingen, stichtingen, initiatieven en inwoners helpt hun doelen en ideeën te realiseren of zichzelf te informeren / versterken.

Die vrijdagavond was voor onze werkgroep een inspirerende bijeenkomst. Wij geloven in het nu ontwikkelde concept, maar beseffen ons ook dat er nog een flink aantal stappen gezet moet worden. De eerste stap doen we graag opnieuw met jullie; een presentatie voor jullie van het evenement in 2019. Met als hoofddoel een laatste check of de opzet aansluit op jullie behoeften. Wij hopen je te ontmoeten op donderdagavond 8 november 2018.


Programma
     • Inloop 19.15 – 19.30 met koffie en thee
     • Presentatie Evenement 2019 (concept)
     • Ophalen input / reacties van genodigden
     • Hoe ziet het vervolgtraject eruit? Met als kernwaarden:
           - Halen en Brengen
           - Delen = Vermenigvuldigen
           - Voor en Door inwoners gemeente Venray
      • Gezellige afsluiting.

Vanuit onze kernwaarde “Delen = Vermenigvuldigen” dagen wij jullie allemaal uit om iemand mee te nemen. Wie? Een persoon waarvan jij denkt dat die past bij onze beweging. Deze persoon hoeft dus niet in dezelfde club of initiatief actief te zijn als waar jij je voor inzet.

Werkgroep BurgerTop Venray