29 november 2018

Beste betrokkenen,

Maandag 19 november 2018 hebben we met hulp in beeld gebracht wat er nodig is voor het festival dat we voor jullie en andere initiatiefrijke bewoners van de 14 kernen van onze Venrayse gemeenschap gaan organiseren. Ook hebben we een werknaam bedacht

→ het “Samen maken wij de gemeente Venray” - festival

Drie projectgroepen
Vervolgens is alle inbreng geclusterd en zijn 3 themagroepen opgericht:
  1. Organisatie
  2. Communicatie
  3. Programma

De themagroepen zijn bemenst en we hebben alvast passende festival-data geïnventariseerd (voorjaar 2019).

Vervolg
Kom jij ons ook een keer helpen? De themagroepen komen 29 november en 12 december 2018 bijeen; start 20 uur tot max. 21.30 uur). De locatie maken we nog bekend.