Stichting BurgerTop Venray
De stichting BurgerTop Venray bestaat sinds 7 september 2016 en bestaat uit drie bestuursleden. De bestuursleden nemen ook allen plaats in het projectteam.

Het bestuur
Tom Vaessen, voorzitter
vacature, vice-voorzitter & penningmeester
Richelle van Soest, secretaris

Alle inzet van het bestuur vindt plaats op vrijwillige basis.

Ambassadeurs

Ad Steenkamer

Ik heb me laten verleiden om ambassadeur van de senioren te zijn, aangezien ik het uiterst belangrijk vind dat oud en jong met behoud van hun eigenheid, elkaar blijven vinden.

Gijs Schapendonk

BurgerTop is in mijn ogen een denktank naast de gevestigde orde, een bron van creatie en mogelijk een inspiratie voor beleid. Ik daag Venray graag uit mee te denken, mee te dromen en mee te creëren op 28 januari 2017!

Sjef Keijzers

Als ambassadeur van Burgertop ga ik me sterk maken om zo veel mogelijk burgers van Venray te betrekken bij het mooie initiatief dat Burgertop heet. Een unieke mogelijkheid voor de burgers van Venray om mee te denken en mee te bouwen aan de toekomst van Venray.

Christel Hafmans

Bij de Burgertop Venray blijft het niet bij praten, het gaat vooral om samen ‘doen’. Ik geloof dat als we samenwerken we alles met elkaar kunnen bereiken en de BurgerTop ondersteunt deze grondhouding.

Piet Kroft

Via een burgertop kunnen we zien wat de Venrayse burger echt belangrijk vindt en krijgt de politiek een extra hulpmiddel bij haar politieke keuzen.

Jan van de Ven

Venraynaren daadwerkelijk in het spotlicht zetten, in plaats van met een zoeklicht aan de gang gaan. Burgers laten agenderen, initiëren en organiseren in directe samenwerking met de gekozen volksvertegenwoordiging, dit zou wat mij betreft het doel mogen zijn.

Wilco van der Bas

De eerste BurgerTop Venray gaat bijdragen bij aan een sterke woonomgeving, die (nog) socialer, fijner, veiliger, gezonder, gezelliger en duurzamer is. Daar ben ik van overtuigd! Als ambassadeur draag ik deze boodschap uit en vraag ik alle mensen, organisaties, bedrijven en verenigingen die ik ken om zaterdag 28 januari 2017 vrij te maken en deel te nemen!