Stichting BurgerTop Venray
De stichting BurgerTop Venray bestaat sinds 7 september 2016 en bestaat uit drie bestuursleden. De bestuursleden nemen ook allen plaats in het projectteam.

Het bestuur
Tom Vaessen, voorzitter
vacature, vice-voorzitter & penningmeester
Richelle van Soest, secretaris

Alle inzet van het bestuur vindt plaats op vrijwillige basis.