Verbinden en van elkaar leren, dat was de insteek bij de allereerste netwerkbijeenkomst voor vrijwilligers in Venray. En dat is gelukt, zo bleek uit de positieve reacties van de deelnemers na afloop. Geluiden als ‘erg veel nuttige tips gekregen’ en ‘samen komen we verder’, bevestigen dat RooyIn! een absolute meerwaarde heeft bij het verbinden van de duizenden vrijwilligers die de gemeente Venray rijk is. Het evenement, een voortvloeisel uit de Burgertop Venray van 2017, lokte zo’n dertig enthousiaste vrijwilligers richting Oostrum. Ieder met zijn eigen verhaal, ervaringen en problemen. En met de intentie om te leren van anderen die zich belangeloos inzetten voor hun omgeving. 

Het programma ging van start met de gepassioneerde verhalen van Linda Custers en Jan Fleurkens 
Linda vertelde over het succesvol warm maken van een gemeenschap bij het opknappen van een dorpsspeeltuin (project speelbuurt Ysselsteyn). Jan deelde de kennis die hij heeft opgedaan bij de organisatie van het evenement Schijt aan de Grens. Het zorgt voor de nodige herkenning en instemmende geluiden vanuit de zaal. Al snel is duidelijk: hier zitten allemaal gelijkgestemden. Daarna zorgde gespreksleider Tom Vaessen voor een vrolijke en energieke kennismaking tussen alle aanwezigen.

In een groepsgesprek werden uitdaginen opgehaald bij alle deelnemers
Die oproep bleek niet aan dovemansoren gericht. ‘Hoe kom ik in contact met andere mensen die vrijwilligerswerk voor de gehandicapte medemens doen?’ en ‘Hoe gaan we om met het gebrek aan tijd waar steeds meer vrijwilligers mee te kampen hebben?’ waren twee van de twaalf vraagstukken die vanuit de zaal opgeworpen worden. Ook de vraag hoe je vrijwilligers zo ver krijgt om bij andere evenementen een steentje bij te dragen en hoe we in vredesnaam een samenleving kunnen creëren waarin iedereen vrijwillig een steentje bijdraagt, blijken voer voor discussie.

Anderhalf uur lang gingen de deelnemers met elkaar in gesprek
Er werden ervaringen uit het eigen vrijwilligerswerk gedeeld. Allemaal met als doel om elkaar sterker te maken en daar waar nodig een zetje in de goede richting te geven. Het levert concrete plannen en samenwerkingen op, die zonder dit netwerkevenement waarschijnlijk nooit tot stand waren gekomen. Samenwerkingen en verbindingen op het gebied van vrijwilligerswerk waar de inwoners van de gemeente Venray in de toekomst waarschijnlijk de vruchten van kunnen plukken.