Uitnodiging RooyIn (2)

Zaterdag 18 mei 2019 vindt het eerste RooyIn kennisevenement plaats. RooyIn is een vervolg op de BurgerTop Venray in 2017. “Elkaar ontmoeten is het allerbelangrijkste. Je kunt er voor je vereniging of bewonersinitiatief kennis halen, maar ook zelf iets brengen.” 

RooyIn is een festival, een gezellige dag, de plek waar vrijwilligers en bestuursleden van verenigingen en van initiatieven elkaar ontmoeten. Waar mensen ervaringen delen, van elkaar leren en elkaar helpen. Waar bestaande en nieuwe initiatieven iets halen én iets brengen. En ook de plek voor nieuwe vrijwilligers die een vereniging of initiatief (tijdelijk) willen helpen of daar interessante ideeën voor hebben!

Wat kunnen mensen halen en brengen? Wat kunnen mensen op 18 mei verwachten? 

Lees meer
Interesse voor RooyIn tijdens DRO Venray (2)

Deze week hebben we ons gepresenteerd aan het dorpsradenoverleg van Venray.

We gaven aan dat RooyIn ontstaan is uit Burgertop Venray 2017. Hier werden nieuwe initiatieven ontwikkeld aan de hand van wensen en behoeften die kenbaar werden gemaakt door de aanwezigen. Mensen konden zich aansluiten bij een initiatief waarbij een nieuwe samengestelde werkgroep zelfstandig het plan mochten uitwerken. Twee initiatieven zijn gerealiseerd. Uit de evaluatie van dit evenement kwam duidelijk naar voren dat er al veel initiatieven ondernomen worden door de burgers van gemeente Venray. Daarom heeft de werkgroep Burgertop Venray een omslag gemaakt in hun plannen: verbind mensen met elkaar zodat ze elkaar kunnen ondersteunen, versterken en op weg kunnen helpen.

Lees meer
29 november 2018

Beste betrokkenen,

Maandag 19 november 2018 hebben we met hulp in beeld gebracht wat er nodig is voor het festival dat we voor jullie en andere initiatiefrijke bewoners van de 14 kernen van onze Venrayse gemeenschap gaan organiseren. Ook hebben we een werknaam bedacht

→ het “Samen maken wij de gemeente Venray” - festival

Drie projectgroepen
Vervolgens is alle inbreng geclusterd en zijn 3 themagroepen opgericht:
  1. Organisatie
  2. Communicatie
  3. Programma

De themagroepen zijn bemenst en we hebben alvast passende festival-data geïnventariseerd (voorjaar 2019).

Vervolg
Kom jij ons ook een keer helpen? De themagroepen komen 29 november en 12 december 2018 bijeen; start 20 uur tot max. 21.30 uur). De locatie maken we nog bekend.

Lees meer
Uitnodiging bijeenkomst 19 november 2018

Uitdaging: Start voorbereiden Evenement 2019

Beste betrokkenen,

We gaan aan de slag! Voorjaar 2019 komt er een ‘festival’ voor jullie en andere initiatiefrijke bewoners van de 14 kernen van onze Venrayse gemeenschap. Om jullie ideeën, initiatieven en verenigingen / stichtingen nog sterker te maken en om jullie met elkaar in verbinding te brengen.

Dit nieuwe evenement is de uitkomst van alle input die jullie ons in de bijeenkomsten van 2 juni, 14 september en 8 november 2018 hebben gegeven.

Hoe ziet ons idee er in grote lijnen uit? Klik op deze link om onze presentatie(-film) te bekijken.

Maandag 19 november starten we met de voorbereiding. Jullie hulp kunnen we zeker gebruiken, zowel structureel in één van de themagroepen die we maandag opzetten als incidenteel. Iedereen is om die reden welkom om maandag mee te komen doen! Wij ontmoeten je graag maandagavond 19 november 2018 in de Schouwburg (van 19.45 – max. 22.00 uur).

Lees meer
Terugblik werkbijeenkomst 14 september 2018

Uitnodiging presentatie Evenement 2019  op  8 november 2018

Beste deelnemers aan de sessie van 14 september jl., 

Op 14 september – in het schoolgebouw van ROC ‘t Gilde – hebben jullie ons veel input gegeven voor de volgende stap. Wij hebben alle tips, behoeften en vragen verwerkt en een interessant concept ontwikkeld. Een concept voor een Venrays evenement in 2019 dat vele verenigingen, stichtingen, initiatieven en inwoners helpt hun doelen en ideeën te realiseren of zichzelf te informeren / versterken.

Die vrijdagavond was voor onze werkgroep een inspirerende bijeenkomst. Wij geloven in het nu ontwikkelde concept, maar beseffen ons ook dat er nog een flink aantal stappen gezet moet worden. De eerste stap doen we graag opnieuw met jullie; een presentatie voor jullie van het evenement in 2019. Met als hoofddoel een laatste check of de opzet aansluit op jullie behoeften. Wij hopen je te ontmoeten op donderdagavond 8 november 2018.

Lees meer
Aftrap BurgerTop 2019

Achter de schermen wordt alweer een tijdje hard gewerkt aan BurgerTop 2019! Op zaterdag 2 juni aanstaande organiseert de werkgroep een bijeenkomst op de plannen die er nu liggen te presenteren aan een groep van 50 mensen. Er is dan ook een uitnodiging verstuurd naar een groot mailbestand. Deze uitnodiging kunt u hier lezen en vergeet u zeker niet aan te melden als u graag wilt aanhaken in het gesprek!

Lees meer