Deelnemers Felix Rippe en Gijs Ensink aan het woord

De aanmeldingen voor de BurgerTop blijven binnenkomen en laten zien dat er breed interesse is in de eerste BurgerTop van Venray. De aanmeldingen komen uit alle wijken en dorpen van Venray. Het is mooi om te zien dat burgers mee willen denken over de toekomst van Venray. Ook Felix Rippe en Gijs Ensink willen hier hun bijdrage aan leveren.

Felix is woonachtig in de Oranjebuurt, zelfstandig ondernemer en 56 jaar jong. Toen hij de raamposter in december ontving stond voor hem al snel vast dat hij wilde gaan deelnemen aan de BurgerTop. Hij wil namelijk actief meedenken en meewerken aan een veilig, gezellig en duurzaam Venray. Felix zegt: “Als burgers zijn wij samen verantwoordelijk voor de toekomst van onze gemeente.” Hij ziet de BurgerTop als een kans om wensen/zorgen/ideeën vanuit de bevolking in kaart te brengen. “Bij voorkeur luistert de politiek hier dan ook naar”, aldus Felix.

Hij heeft al diverse ideeën, maar moet deze nog wat concreter op een rijtje zetten. In ieder geval zijn voor hem de volgende thema’s belangrijk: het St. Annaterrein, het centrum en bestrijding criminaliteit c.q. weer respect voor elkaar creëren.

Gijs Ensink (42 jaar) is woonachtig in de Brabander en in het dagelijks leven Business unit controller bij Essent in Den Bosch. Zijn kinderen gaan naar school in Venray: De Toverbal en Raayland College. Gijs kwam in contact met de BurgerTop doordat er een flyer in de brievenbus was gestopt. Hij vindt het belangrijk dat de stem van de burger gehoord en meegewogen wordt. “De burgertop is daarvoor een mooi medium”, geeft Gijs aan.

De BurgerTop kan ervoor zorgen we een beter beeld krijgen van wat er speelt onder de mensen, wat er van de gemeente verwacht wordt, wat er goed gaat en wat verbeterd kan worden. Alles met focus op de middellange termijn. “Door deel te nemen aan de BurgerTop kun je je mening mee laten wegen, jij doet er toe!”, zegt Gijs. Ideeën waar hij zelf aan denkt zijn: Voorop gaan lopen in verduurzaming van de gemeente. Particulieren, verenigingen en bedrijven stimuleren door bijvoorbeeld actieve focus op subsidieregelingen en beleidsvorming met betrekking tot (nieuw-)bouw.

De afgelopen weken hebben jullie kunnen lezen dat er niet alleen een diversiteit aan deelnemers is, maar ook een diversiteit aan ideeën die besproken kunnen gaan worden op de BurgerTop. De Top leeft onder de deelnemers.