Interesse voor RooyIn tijdens DRO Venray

Deze week hebben we ons gepresenteerd aan het dorpsradenoverleg van Venray.

We gaven aan dat RooyIn ontstaan is uit Burgertop Venray 2017. Hier werden nieuwe initiatieven ontwikkeld aan de hand van wensen en behoeften die kenbaar werden gemaakt door de aanwezigen. Mensen konden zich aansluiten bij een initiatief waarbij een nieuwe samengestelde werkgroep zelfstandig het plan mochten uitwerken. Twee initiatieven zijn gerealiseerd. Uit de evaluatie van dit evenement kwam duidelijk naar voren dat er al veel initiatieven ondernomen worden door de burgers van gemeente Venray. Daarom heeft de werkgroep Burgertop Venray een omslag gemaakt in hun plannen: verbind mensen met elkaar zodat ze elkaar kunnen ondersteunen, versterken en op weg kunnen helpen.

Onze doelgroep zijn de actieve burgers die zich in zetten voor hun buurt, vereniging, dorp etc. Mensen die vanuit eigen beweging of motivatie bijdragen aan hun eigen leefomgeving.

De werkgroep heeft een doorstart gemaakt in februari 2018 waarbij een tiental mensen de schouders eronder gezet hebben om de nieuwe inslag vorm te geven. Deze mensen hebben persoonlijk gekozen voor een bepaalde taak binnen de werkgroep, veelal het werk waar ze zich prettig bij voelden of juist de uitdaging zochten om er iets van te leren. Iedereen zet zich in op vrijwillige basis. In de besprekingen kwam naar voren om opnieuw een evenement te organiseren. Het doel hierbij is om elkaar te ontmoeten, leren kennen en kennis en ervaringen te delen. Contacten binnen ons eigen netwerk zijn benaderd om met ons mee te denken over de inhoud van het evenement. De eerste verbindingen zijn gelegd, de eerste stappen naar het nieuwe event zijn gemaakt.

Aan de hand van een interview tussen André en Linda hebben we de mensen binnen het DRO meegenomen in een persoonlijke ervaring van een initiatiefneemster. Het enthousiasme waarmee een idee verwelkomd wordt in een dorp maar ook de tegenvallers/ drempels die je tegenkomt. Hoe creëer je draagvlak en vind je vrijwilligers? Welke samenwerking zoek je op bij de gemeente? En hoe kom je aan financiële middelen? Zo zijn er wel meer vragen die je onderweg wil stellen aan iemand die het antwoord wel weet.

We hebben aan de aanwezigen gevraagd of ze zelf voorbeelden hebben van eigen initiatieven. Verbetering van vitaliteit, het aankleden van een dorpsplein maar ook de opbouw van ’t Zorghuus zijn zaken die benoemd werden. En waarom zetten mensen zich daarvoor in? Het gaat voornamelijk om het vergroten van de leefbaarheid.

We geven aan dat RooyIn geen werkzaamheden of projecten gaat opzetten, overnemen of afronden. Op 18 mei komen mensen bijeen die ieder op zijn eigen manier een bijdrage levert aan zijn of haar eigen leefomgeving. Deze mensen hebben allen veel kennis en ervaring op verschillende gebieden. Door ze met elkaar te verbinden, kunnen ze ontdekken waar ze elkander mee kunnen helpen. Het dagprogramma zal gezamenlijk starten waarna mensen in groepen uiteen gaan. Gericht op thema’s en interesses kunnen deelnemers een keuze maken voor hun dagprogramma, je bent zelf aan zet!

Op het einde van de dag zullen mensen met energie en positiviteit naar huis gaan. Het eigen netwerk is vergroot en er is veel gedeeld en geleerd. We kijken uit naar deze bijzondere dag! Kom jij ook?